Zoeken

PRIVACYVERKLARING

Wij hechten waarde aan uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd en zetten ons in om deze op een eerlijke, transparante en veilige manier te verwerken.

Deze privacyverklaring verduidelijkt hoe wij bij het verwerken van uw order met uw persoonsgegevens (‘persoonsgegevens’) omgaan. U moet deze verklaring altijd lezen in combinatie met Toyota’s algemene privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, waarin de algemene wijzen van verwerking van uw persoonsgegevens worden beschreven en waarmee u bij het aanmaken van uw account hebt ingestemd (https://nl.toyota.be/eprivacy/index)

Deze privacyverklaring staat los van de privacyvoorwaarden van de portaalsite My Toyota, waarmee u bij het aanmaken van uw account hebt ingestemd.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De volgende entiteit is verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens:

Toyota Motor Europe NV
Bourgetlaan 60
1140 Brussel
België

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD?

Voor de verwerking van uw order verzamelen we uw ordergegevens, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, informatie over uw taal en land, uw factuuradres en uw verzendadres.

WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de door u geplaatste orders voor artikelen te verwerken. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is daarom noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw ordergegevens worden gedurende 2 jaar na de order voor garantiedoeleinden bewaard en dan geanonimiseerd. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften bewaren wij kopieën van de facturen voor uw aankopen gedurende 7 jaar.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

a) Binnen onze organisatie en onze merkomgeving: onze bevoegde personeelsleden;

b) Onze externe bedrijfspartner GEMACO, die de orders veilig namens ons verwerkt;

c) Andere derden:

Uw betalingsgegevens worden onafhankelijk verwerkt door Ingenico (https://www.ingenico.com/privacy-policy);

Uw artikelen worden door onafhankelijke transportbedrijven naar u verzonden;

De communicatie per e-mail over uw aankoop (bevestiging, factuur enz.) wordt verzorgd door SendGrid Inc., een bedrijf buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in de Verenigde Staten.

Houd er rekening mee dat derde ontvangers zoals genoemd onder punt b) en c) hierboven afzonderlijk persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. In dat geval zijn deze derden als enigen verantwoordelijk voor de controle over die persoonsgegevens en vallen uw betrekkingen met hen onder hun voorwaarden.

HOE OEFENT U UW RECHTEN UIT?

Gebruik het contactformulier op deze website als u meer informatie over uw persoonsgegevens wilt ontvangen of uw recht wilt uitoefenen om uw gegevens in te zien, te rectificeren enz.