Zoeken

Privacybeleid

Het recht op de persoonlijke levenssfeer van iedere bezoeker wordt op onze website geëerbiedigd. Daartoe verzamelen en gebruiken wij informatie op onze website alleen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op informatie die op deze website wordt verzameld.

De persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Deze informatie wordt alleen verzameld om uw winkelervaring zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Persoonsgegevens worden volgens het Belgische nationale recht en de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 verwerkt.
Deze wetgeving bepaalt dat de persoon of onderneming die gegevens verzamelt, zich moet verzekeren van toestemming van degene om wiens persoonsgegevens het gaat, dat de gegevens relevant, nauwkeurig en juist moeten zijn en dat de gegevens voor specifieke, duidelijke en rechtmatige doelen verzameld moeten worden. Degene om wiens persoonsgegevens het gaat, moet toegang tot deze gegevens hebben en heeft het recht om de daarin vervatte informatie te bewerken.

Als u geen geregistreerde gebruiker bent, kunt u anoniem op onze website rondkijken als gast. Persoonlijke informatie van gasten wordt niet verzameld. Het is echter mogelijk dat u niet alle diensten en functies kunt gebruiken die we geregistreerde gebruikers bieden. 

Wanneer u een online aankoop doet, is de volgende informatie noodzakelijk:

  • E-mailadres
  • Voor- en achternaam
  • Factuuradres
  • Verzendadres
  • Telefoonnummer

Wij gebruiken de e-mailadressen van onze klanten om orders te bevestigen en orderinformatie te actualiseren. Op verzoek voegen we uw e-mailadres aan onze verzendlijst voor elektronische nieuwsbrieven toe om u over speciale aanbiedingen of nieuwe producten te informeren. De keuze is aan u of u deze berichten en e-mails over producten wilt ontvangen. U kunt zich op elk moment aan- of afmelden. Via het telefoonnummer kan onze klantenservice contact met u opnemen wanneer extra informatie nodig is.

Wij garanderen dat we persoonlijke informatie, zoals uw naam, e-mailadres en ordergeschiedenis, niet verkopen, verhandelen of verhuren. 

Wij gebruiken cookies om u bij terugkeer naar onze winkel te herkennen, uw winkelervaring te personaliseren en de inhoud van uw winkelwagen bij te houden. Cookies zijn informatiebestandjes die op uw harddisk opgeslagen en door de meeste browsers automatisch geaccepteerd worden. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om over de opslag van nieuwe cookies geïnformeerd te worden, om oude cookies te verwijderen of om cookies helemaal uit te schakelen. Let wel dat u misschien niet alle beschikbare functies en diensten in onze winkel kunt gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

Wij verzamelen automatisch gegevens over uw online sessie om statistische informatie over het gebruik van onze server en onze winkelsessies in het algemeen te verzamelen. Hierbij gaat het onder meer, maar niet uitsluitend, om uw browsertype en -versie, uw besturingssysteem en uw IP-adres en/of domeinnaam.

Uw persoonsgegevens kunnen ook op grond van wettelijke of contractuele verplichtingen of een gerechtelijk bevel aan een persoon of personen geopenbaard worden, mits die persoon of personen het vereiste recht/de vereiste bevoegdheid kunnen aantonen om die informatie in te zien.

Uw persoonsgegevens kunnen aan groepsmaatschappijen van Toyota in Europa worden overgedragen.

Persoonlijke informatie die u aan ons hebt verzonden, kunt u desgewenst controleren (‘recht van toegang’) of aanpassen (‘recht van verbetering’).

Dat kunt u doen door op uw account in de winkel in te loggen en op de link ‘Mijn account’ te klikken. U kunt dan uw persoonlijke informatie, waaronder uw naam, e-mailadres, factuuradres en verzendadres, bekijken en/of aanpassen en uw e-mailvoorkeuren opslaan.

Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u ook contact met onze klantenservicemedewerkers opnemen voor hulp, ondersteuning of vragen in verband met de uitoefening van deze rechten.

Creditcardbetalingen

Ogone gebruikt de website van Gemaco en de online formulieren op de betaalpagina alleen voor het verzamelen en verzenden van gegevens die noodzakelijk zijn om uw betalingen te verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het bedrag dat u moet betalen, de munteenheid en de betaalmethode die u gebruikt. Aanvullende informatie die de verkoper nodig heeft om uw order te kunnen verwerken, wordt verzameld (bv. gegevens over de order, bezorg- en factuuradres). Deze gegevens worden voor elke transactie opgeslagen om de transactie te kunnen verwerken en zo nodig te kunnen controleren. Ter voorkoming van fraude wordt bovendien het IP-adres van de computer die is gebruikt om de transactie te verrichten, door Ogone opgeslagen.

Gevoelige persoonlijke informatie, in het bijzonder met betrekking tot ras, religie of politieke overtuiging, wordt niet door Gemaco/Ogone verzameld.

Door Gemaco/Ogone verzamelde informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van het volledige transactieproces in verband met de online betaling van de klant aan de verkoper, waarvoor de klant opdracht heeft gegeven.

Door Ogone verzamelde gegevens worden lang genoeg bewaard om de online betaling te verwerken/het contract tussen Gemaco en Ogone uit te voeren. Voor de opslag van gegevens gelden de strengste veiligheidsnormen, die allemaal aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) voldoen.

Gemaco/Ogone verkoopt of verhuurt privégegevens niet aan derden. Gemaco/Ogone deelt privégegevens bovendien niet aan derden mee, tenzij dit voor de uitvoering van het contract/de transactie tussen u en Gemaco/Ogone noodzakelijk is of u ons toestemming hebt gegeven. In de volgende situaties worden uw gegevens aan derden overgedragen:

Ogone kan gegevens met bepaalde betrouwbare partners delen wanneer hun bijdrage aan de uitvoering van het betalingsproces in het kader van technische samenwerking noodzakelijk is. Gegevens kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden met de post om facturen te verzenden, met creditcardbedrijven (Visa, Mastercard enz.) om uw betaling aan de verkoper te verwerken en met dienstverleners om analyses namens Ogone te verrichten.

Het is deze derden verboden om uw persoonlijke informatie voor andere doelen dan de verlening van deze diensten aan Ogone te gebruiken en ze zijn verplicht om uw informatie geheim te houden.

DISCLAIMER

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen en plaatsen zulke wijzigingen op deze pagina. Dit privacybeleid is niet bedoeld om contractuele rechten of andere wettelijk rechten in het leven te roepen en doet dat ook niet. Het schept evenmin verplichtingen voor het bedrijf met betrekking tot of namens andere partijen.